נוהל הגשת ציונים במערכת ה-UPGRADE

שם משתמש וסיסמא בהם אתם מזדהים בחשבון

TX או CAMPUS

להלן מוצגים הדגשים להגשת ציונים עם מערכת upgrade.

דגשים אלה אינם מחליפים את התקנות האקדמיות של הטכניון.

כללי

המערכת נועדה ללוות את הטיפול במקצוע לאורך הסמסטר, בכל המטלות הניתנות בו, עד למתן הציונים הסופיים ושיגורם למערכת המידע המרכזית של מנהל הסטודנטים (לימודי הסמכה וביה”ס לתארים מתקדמים). הסבר על השימוש באפשרויות אלה מופיע באתר upgrade.

ניתן לגשת למערכת באמצעות הקישור: https://upgrade.technion.ac.il.

פרטי ההזדהות הם פרטי הזדהות טכניונית אחידה, שהם השם והסיסמא בחשבון המיל.

את ניהול ותחזוקת החשבון ניתן לבצע באמצעות אתר ייעודי http://cis-account.technion.ac.il.

מי ששכח את הקוד הסודי, יכול לבקש את שחזורו ממהנדס הפקולטה/יחידה או באופן עצמאי בקישור.

הסיסמא הינה סודית ואישית ואיננה ניתנת למסירה לגורם אחר.

המערכת מאפשרת לסטודנטים לצפות בציוניהם באתר הסטודנטים: https://grades.technion.ac.il ובאפליקציה של הטכניון.

המערכת עובדת מתוך הרשת הטכניונית בלבד. קיים פתרון לחיבור לרשת הטכניון מרחוק. נא להתעדכן מול מהנדס המחשוב בפקולטה.

לאחר הכניסה למערכת ניתן לצפות בסרטון הדרכה .

כמו כן, ניתן לתאם הדרכות פרטניות ופרונטליות בפקולטות עם צוות הדרכה:

ד”ר עליזה מלק  mAliza@Technion.ac.il

ריף אינוך  reefei@gmail.com

לשאלות והבהרות ניתן לפנות ל-  upgrade-support@technion.ac.il .

קווים מנחים

1. דיווח ציונים יתאפשר רק באמצעות מערכת זו. לא יתאפשר דיווח ידני.

הרשאות

2. לכל מקצוע מוגדר במערכת אחראי/ת מקצוע אחד/ת. בעל ההרשאה המרכזי במקצוע בסמסטר הוא המרצה האחראי כפי שעודכן במערכת המרכזית.

3. מזכירות ההוראה בפקולטה יכולה לתת לחבר/ה אחד/ת בלבד מסגל ההוראה של הקורס הרשאה של אחראי מקצוע לצרכי upgrade.

4. אחראי המקצוע יכול לתת הרשאה למתרגלים במקצוע לפי הצורך.

לוח זמנים

1. יש לדווח על ציונים בבחינה במקצוע תוך 10 ימים קלדנדריים מיום קיום הבחינה.

2. מומלץ לפרסם תחילה את הציונים מבלי לשגרם למערכת המידע המרכזית. פרסום זה יאפשר לסטודנטים לבדוק את הציון הסופי בקורס ולערער על ציון הבחינה.

3. מספר ימים לאחר פרסום הציונים, יש לשגר את הציונים למחשב המרכזי, (צריך לחכות יומיים שלושה כדי לראות שאין טעות בנוסחה של שקלול הציון הסופי).

צריך לדווח ציוני מועד א תוך זמן קצר כדי שלימודי הסמכה יוכלו לעשות שיבוצים של חדרים ומשגיחות למועדי ב.

רק כאשר הציונים משוגרים למחשב המרכזי,  אפשר להוציא דוחות ולדעת צפי לגבי מספר הסטודנטים שאמורים להבחן במועדי ב.
חשוב שהדיווח יהיה קצר בין מועדי א למועדי ב של סמסטר חורף.
במקביל לשיגור הציונים, נשלח דוא”ל לצוות הקורס.

4. במקביל לדיווח ב-UPGRADE, יש להעביר עותק מודפס וחתום ע”י המרצה האחראי למזכירות לימודי הסמכה בפקולטה או למזכירות תארים מתקדמים ביחידה האקדמית. עותק עם חתימת היחידה האקדמית מועבר ללימודי הסמכה/תארים מתקדמים ע”י מזכירות הפקולטה.

5. עם פרסום ציוני מועד א’, יש לקחת בחשבון את מועד פרסום הציונים וסריקת הבחינות ולאפשר 4 ימים לערעורים. הסטודנט צריך לקבל תשובה לערעור עד שבוע לפני מועד ב’ (אם הסטודנט לא יקבל תשובה לערעור עד שבוע ימים לפני מועד ב’, הוא יהיה זכאי להיבחנות מיוחדת. ראה אוסף תקנות 2.3.4 בקטלוג).

6. יש להקליד את ציוני הקורס במועדים:

*  מועד א’ – מתחילת תקופת בחינות ועד 30 ימים מסיום מועד א’.

* מועד ב’ – מתחילת תקופת בחינות מועד ב’ ועד 30 ימים מסיומה.

* לא ניתן לדווח ציוני מועד ב’ לפני מועד א’ (או באותו יום) ולא לפני תקופת הבחינות של מועדי ב’.

*למערכת המידע המרכזית עוברים רק ציונים סופיים של מועדי א’ ו-ב’, עפ”י הוראה מפורשת (שיגור) של המרצה האחראי במקצוע.

*לכל מקצוע מתאפשר שיגור יחיד בלבד של ציונים בכל מועד.

*ציונים של מועד Final Special ניתן לפרסם ב Upgrade , אבל לא לשגר למחשב המרכזי.
*יש לדווח על גבי טופס דיווח ציון (ערעורים) למזכירות לימודי הסמכה/תארים מתקדמים בפקולטה.

 

7. לא ניתן לדווח על שינויי/תיקוני ציון לאחר שיגור הציונים למערכת המידע המרכזית. שינויי ציון ניתן לבצע אך ורק באמצעות טופס שינוי ציון (ערעורים), המועבר למזכירות לימודי הסמכה או תארים מתקדמים חתום ע”י המרצה.  מומלץ מאוד לעדכן את שינוי הציון גם ב Upgrade.

עותק עם חותמת הפקולטה מועבר למזכירויות הסמכה/תארים מתקדמים.

8. הזנת ציונים למשימות הניתנות במהלך הסמסטר אפשרית החל מהיום הראשון של הסמסטר.

9. בהסמכה בלבד: על פי התקנות האקדמיות לא תתאפשר קליטת ציונים אוטומטית ממערכת Upgrade למערכת המידע המרכזית בתום השבוע ה-8 לסמסטר העוקב לסמסטר מתן הציון. על ציונים שלא הוזנו עד המועד הנ”ל, יש לדווח באופן ידני למזכירות לימודי הסמכה בפקולטה (בליווי הסבר).

10. ציוני מקצועות שאין להם הגשה מרוכזת של כל הציונים (למשל, פרוייקטים, סמינרים) לא יוגשו באמצעות מערכת upgrade.

                                                                                   בברכה,

                                                 לימודי הסמכה

                                   ביה”ס לתארים מתקדמים

                                            אגף מערכות מידע